ชาวสะเดาจ่อพัฒนาเขื่อนห้วยคูเป็นแหล่งท่องเที่ยว

399

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 19:13 น.  ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านใน ม.ที่ 4  6  9  10 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จ.สงขลา กว่า 10 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. ตำรวจสภ.สะเดา ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ( เขื่อนห้วยคู )เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อ.สะเดา ซึ่งตัวแทนชาวบ้านได้กำหนดหลักการและแบบแผนในการพัฒนาเพื่อนำเสนอในที่ประชุม นายพิสิษฐ์ แก้วประถม  ตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่าเขื่อนคลองสะเดา มีพื้นที่ต่อเนื่องกับอุโมงค์เขาน้ำค้างที่มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซีย มาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจกัน ทั้งที่การรองรับยังไม่ชัดเจนดีพอ  ซึ่งชาวบ้านเห็นร่วมว่าจะพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นหาดทรายเทียมหรือสมิหลา 2 สร้างสะพานเชื่อมจากฝั่งไปเกาะกลางน้ำ สร้างอาคารต่างๆ และสถานปฎิบัติธรรมบนเกาะกลางน้ำ สร้างเส้นทางปั่นจักรยานเชื่อมโยงกับเส้นทางเดิมพร้อมปรับภูมิทัศน์ข้างทางให้สวยงาม ปลูกไม้ยืนต้นเช่น ต้นหางนกยูง ตะแบก ต้นราชพฤกษ์ ชมพูพันทิพย์ หรือไม้ดอกอื่นๆ ส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้ง ที่สำคัญจะเปิดลานขายสินค้าพื้นเมืองและอาหาร ขนมตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อโดยในขณะนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีความพร้อมและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี จะรีบทำแผนงานให้คณะกรรมการนำเสนอต่อนายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดาเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป