พสกนิกรทั่วไทย จัดงานรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระเจ้าอยู่หัว ร.9 อย่างยิ่งใหญ่

40

รัฐบาล เตรียมจัดงานน้อมรำลึกฯ 13 ต.ค.เนื่องใน วันสวรรคต พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนายกฯจะนำครม. ทำพิธีวางพวงมาลา ที่ ทำเนียบรัฐบาล ส่วนภาคราชการ เอกชน ทั่วประเทศ ดำเนินการได้ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจึงได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าวโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปีนี้งดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท้องสนามหลวง เช่นทุกปีที่ผ่านมาส่วนการจัดพิธีวางพวงมาลา ในนามฝ่ายบริหาร กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมพิธี โดยการจัดพิธีดังกล่าวจะได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้ 1.จัดพิธีวางพวงมาลา โดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่ตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คนในต่างประเทศให้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวขอให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 2.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 และ 3.จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์ และจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

นายธีรภัทร กล่าวย้ำว่า ดังนั้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ได้ตามแนวทางดังกล่าว