ยะลา ลุยเชิงรุก เร่งตรวจ ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อย่านการค้า ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

14

ผอ.รพ.ยะลา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตลาดประชาชื่น ตรวจเชื้อโควิด ในเขตเทศบาลนครยะลา ตามมาตรการเฝ้าระวัง หลังจากพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 ต.ค.2564 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ส่งทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา เดินหน้าเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณตลาดประชาชื่น ถ.ผังเมือง 4 ในเขตเทศบาลนครยะลา ตามมาตรการของจังหวัดยะลา ในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังยังพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงกว่า 700 คนทั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด นำเข้าศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ เป็นการจำกัดพื้นที่ จำกัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด โดยได้นำชุดตรวจ ATK ทำการตรวจประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงภายในตลาดประชาชื่น และประชาชนรอบๆตลาด จำนวน 200 คน พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ควบคู่กันไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มหมู่กันให้เร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ติดเชื้อวันนี้ 493 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 30,660 ราย รักษาหายแล้ว 23,379 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 7,060 ราย ในส่วนมาตราการของทางจังหวัดยะลาในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตรวจเชิงรุก เพื่อจำกัดพื้นที่ผู้ติดเชื้อ ตัดวงจรการแพร่ระบาด เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที ประชาชนไม่ประมาท ยกการ์ดให้สูง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัดปฏิบัติตามมาตราการเคร่งครัด รวมถึงมาตรการบังคับใช้ต่างๆ เพื่อลดจำนวนอัตราการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา.