“ซูการ์โน” แจงสภาฯ ให้ คณะกก.อิสลามฯ มีอำนาจลงโทษ ผู้นำตรา”ฮาลาล”ไปใช้

69

“ซูการ์โน มะทา” สส. พรรคประชาชาติ อภิปรายในสภาฯให้ คณะกก.อิสลามฯ มีอำนาจลงโทษ ผู้แอบอ้างนำตรา”ฮาลาล”ไปใช้โดยไม่ขออนุญาต

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 24 พ.ย. 2564 นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายญัติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. .. โดยกล่าวว่า ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากมายหลายกลุ่ม เช่นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีกลุ่มวิสาหกิจทำผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ, อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีลูกหยีกวน, อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีบูดู การขอใบนุญาตอาหารนั้นหากมีมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสูงเกินไป จะเป็นอุปสรรคต่อชาวบ้าน อีกทั้งการขออนุญาตมาตรฐานอาหารฮาลาลก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ควรมีบทลงโทษแก่ผู้ที่แอบอ้างนำตราฮาลาลไปใช้โดยไม่ขออนุญาตด้วย