ส.ส.ปชป.หนุนสภาฯ “ปลดอาวุธคสช.” รื้อคำสั่ง ที่ไม่เป็นปชต. ต้องยุติได้แล้ว

61

“พนิต วิกิตเศรษฐ” ส.ส.ปชป. ชูธง หนุนสภาฯ ยกเลิกคำสั่งคสช.เห็นด้วยข้อเสนอภาคประชาชน ชี้ อะไรไม่เป็นประชาธิปไตย.มุ่งจำกัดสิทธิประชาชน ต้องยุติได้แล้ว

วันที่ 4 ธ.ค.2564 นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โพสต์ข้อเขียนเรื่อง “ปลดอาวุธคสช.” แสดงความเห็นด้วยกับร่างร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่เสนอโดยภาคประชาชน จำนวนกว่า 1.3 หมื่นรายชื่อเสนอ โดยมีรายละเอียดว่า “ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการ “ปลดอาวุธคสช.” โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่เสนอโดยภาคประชาชนผมเห็นว่าเป็นการเสนอร่างพรบ.ตามกลไกประชาธิปไตยนี่น่าสนใจ ในระยะหลังมานี้ผมเห็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนมากขึ้น เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของประชาธิปไตยไทย แม้ว่าร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนอาจถูกปัดตกไปบ้างแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิของตนมากขึ้น สำหรับร่างกฎหมาย “ปลดอาวุธคสช.” ผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ และเห็นว่าประกาศ/คำสั่ง คสช. ที่ยังคงบังคับใช้อยู่นั้นถึงเวลาที่จะยุติได้แล้ว เพราะประเทศไทยตอนนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประกาศ/คำสั่งเหล่านี้ถือกำเนิดมาจากอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและจำนวนมากมีเนื้อหาที่มุ่งจำกัดสิทธิของประชาชนอีกด้วย

ที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. จนเหลือประกาศ/คำสั่ง คสช. 17 ฉบับ ที่ยังมีผลใช้บังคับใช้อยู่ และการปลดอาวุธคสช. ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชำระล้างมรดกคสช. โดยเฉพาะกลไกสว.แต่งตั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ผมเห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของสว. สว.ไม่ควรเลือกนายก และยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่มีความยืดหยุ่นก็ควรยกเลิก ทั้งหมดนี้ควรทำผ่านรัฐสภาตามกลไกประชาธิปไตยเพื่อสร้างระบบและกลไกตามหลักการประชาธิปไตยที่แข็งแรง และพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้สิทธิของตนได้มากขึ้นด้วย”