อภัยโทษ “วันพ่อแห่งชาติ”นักโทษพ้นคุก 32,000ราย / 3 แกนนำพันธมิตรฯมีลุ้น

122

ราชกิจจาฯ ประกาศอภัยโทษ “วันพ่อแห่งชาติ” ปล่อยตัว 32,000 รายจากเรือนจำทั่วประเทศ ขณะที่ “ไชยวัฒน์-อมร-เทิดภูมิ” 3 แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ มีลุ้นพ้นคุก

วันที่ 5 ธ.ค.2564  ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

รายงานข่าวจากแจ้งว่า สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2564 จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนประมาณ 32,000 ราย จากเรือนจำทั่วประเทศ  โดยผู้ต้องขังสำคัญที่คาดว่าจะได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ คือ นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์, นายอมร อมรรัตนานนท์ หรือรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี และนายเทิดภูมิ ใจดี อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ซึ่งถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานมั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา 66 กรณีชุมนุมปิดถนนเมื่อปี 2551 เพื่อขับไล่นายสมัคร สุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรี โดยเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 7 เป็นผู้ต้องโทษจำคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุก ตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ