บรรยากาศขบวนแห่เปิดงาน ” ย้อนอดีตเมืองยะลา สองฝั่งคลอง สามวัฒนธรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา

380

บรรยากาศขบวนแห่เปิดงาน ” ย้อนอดีตเมืองยะลา สองฝั่งคลอง สามวัฒนธรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 3″ จัด ณ ท่าแพเก่าท่าสาป ริมแม่น้ำปัตตานี ใครสนใจไปร่วมงานเชิญได้นะครับ งานมีวันที่ 31มีนาคม – 2 เมษยน 2560