ป.ป.ช.เปิดเซฟ “อนุมัติ อาหมัด” หลังพ้นเก้าอี้ ส.ว.พบมี ทรัพย์สิน 393 ล้านบาท

1277

ป.ป.ช. เปิดเซฟ ‘อนุมัติ อาหมัด’ พ้น ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา มีทรัพย์สินและรายได้รวม 393 ล้านบาท เงินลงทุนเกือบ 2 ร้อยล้าน ที่ดินสงขลา-นครสวรรค์ 142 ล้าน

18 ม.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอนุมัติ อาหมัด กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 โดยนายอนุมัติ แจ้งว่า ตนเอง และนางคาโล อาหมัด คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 393,735,038 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 92,686 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของทั้งคู่ เป็นเงินลงทุน มูลค่ารวมกัน 173,418,004 บาท เงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 7,824,163 บาท

และยังแจ้งว่า มี 357,978 ฮ่องกงดอลลาร์ ขณะที่ที่ดินของทั้งคู่ มีจำนวน 83 รายการ มูลค่ารวมกัน 142,106,780 บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.สงขลาและนครสวรรค์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 22,085,029 บาท ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 23,792,600 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 4,682,461 บาท รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ จำนวน 21 รายการ มูลค่ารวมกัน 19,826,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ปืน 3 กระบอก นาฬิกา เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ขมิ้นดำ 64 ชิ้น.