ไทย-เขมรร่วมเปิดงาน OTOP 2 แผ่นดินสานมิตรภาพด้านการค้าชื่นมื่น

81

ศรีสะเกษ 2 รองผู้ว่าราชการไทยเขมรร่วมเปิดงาน OTOP 2 แผ่นดินสานมิตรภาพด้านการค้าชื่นมื่น

ที่ใจกลางตลาดเมืองอัลลองเวง อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชานายเมธี สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเดินทางข้ามแดนเปิดงาน O=TOPร่วมกับนายบู ชคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชการอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งทางกรมพัฒนาชุม นำกลุ่มโอทอปจากประเทศไทยร่วมจัด นำผลิตภัณฑ์โอทอปจากประเทศไทย จากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานอาทิ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 54 กลุ่มนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เสื่อกก เสื้อผ้า ไก่ย่างไม้มะดัน ตำส้มตำ จัดแสดงแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศกัมพูชามีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงการต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวกัมพูชา ชาวไทยร่วม 200 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

ภายหลังการเปิดงานโอทอปแล้วเสร็จ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมบูธผลิตภัณ์โอทอปไทยและกัมพูชาที่นำจัดแสดง นับเป็นการสานสัมพันธไมตรี มีมิตรภาพที่ดีแก่กันอย่างแน่นแฟ้น ฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีรอบรั้วขอบชิด และมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงกัน ในการจัดงานโอทอปครั้งนี้เป็นระยะเวลา จำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 7เมษายน 2560