“บิ๊กน้อย” โพสต์ เมื่อเกิดความจำเป็นของบ้านเมือง ก็ต้องยอมออกมาเบื้องหน้า

89

‘บิ๊กน้อย’ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โพสต์ปกติมักจะคอยอยู่เบื้องหลัง เมื่อเกิดความจำเป็นของบ้านเมืองก็ต้องยอมออกมาเบื้องหน้า และทำงานเพื่อส่วนรวม ยินดีประสานกับทุกฝ่าย ขอให้ทุกฝ่ายปรองดองร่วมมือกัน ฝ่าวิกฤติต่างๆไปด้วยกัน

วันที่ 26 ม.ค.2565 พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีข่าวว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ของ 21 ส.ส. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มีเนื้อหาดังนี้

“ปกติผมมักจะคอยอยู่เบื้องหลัง ทำงานอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือทุกภาคส่วนมาโดยตลอด เพื่อประโยชน์ความสุขของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ผมอุทิศตนมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผมเป็นประชาชนไทยคนนึงที่อยากให้บ้านเมืองสงบสุขไร้ขัดแย้ง เมื่อวันนึงเกิดความจำเป็นของบ้านเมือง ผมก็ต้องยอมออกมาเบื้องหน้า และทำงานเพื่อส่วนรวม ยินดีประสานกับทุกฝ่าย รับฟังทุกความเห็นที่แตกต่างกันไปสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความสามัคคี เพื่อช่วยกันนำพาทำให้ประเทศไทยกลับมาสงบสุข เศรษฐกิจพัฒนา เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงในเร็ววัน

ประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคน ผมใคร่ขอให้ทุกฝ่ายปรองดองร่วมมือกัน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ประโยชน์ส่วนตนเป็นรอง เมื่อประเทศชาติบ้านเมืองส่วนรวม ลดความขัดแย้ง แต่ละฝ่ายหันหน้ามาปรองดอง ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ มายังประเทศ คุณภาพชีวิตดีๆ เศรษฐกิจดี ความสุข รอยยิ้มจะปรากฎมายังตัวท่านและครอบครัวท่านในที่สุด ขอให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนำพาประเทศให้เจริญพัฒนาด้วยมือของทุกท่าน ฝ่าวิกฤติต่างๆไปด้วยกันนะครับ”

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
25 มกราคม 2565