อ.อับดลฮากีม แถลงฟัตวา อาบน้ำศพกาเฟร ไม่เกี่ยวกรณีรดน้ำศพชาวพุทธ

2007

3 เมษายน อ.อับดลฮากีม วันแอเลา่ะ อธิการสถาบันอัร-รอบิดี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามทีมีการตั้งคำถามว่า มุสลิมอาบน้ำศพกาเฟรได้หรือไม่ และได้นำคำวินิจฉัยของอิหม่ามนะบะวีย์ในหนังสืออัลมัจมั๊วะอ์ ที่ระบุอนุญาตให้อาบน้ำศพกาเฟรได้มาเป็นคำตอบ และมีการวิพากษ์วิจารณ์จนก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างความเข้าใจผิดในหมู่มวลมุสลิมอย่างกว้างขวางนั้น

สถาบันอัร-รอบิดีขอชี้แจงว่า คำตอบดังกล่าวเป็นการตอบตามคำถามและตามหลักวิชาการตามทฤษฎี “คำถามจะถูกนำมาสู่คำตอบ” อันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรดน้ำศพอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธแต่อย่างใด

Ahmadrashidi Isman Al Ashari ได้ขยายความระบุว่า นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ ฟัตวาออกมาว่า “ การอาบน้ำศพต่างศาสนิกนั้นถือเป็นที่อนุญาต สืบเนื่องจากการกระทำโดยไม่รู้เท่าทันของท่านประธานกอจ.กระบี่(ที่ท่านได้ออกมามาเตาบะฮ์แล้ว) ” ทำให้พี่น้องมุสลิมเข้าใจผิดว่า มุสลิม สามารถเข้าพิธีรดน้ำศพได้จากคำฟัตวาของท่านนายกฯ ดังกล่าว

“ท่านนายกฯ จึงออกมาแถลงว่า การอาบน้ำศพที่ท่านได้ตอบไปนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมรดน้ำศพของชาวพุทธแต่อย่างใด”