3 จังหวัดใต้โกลาหล เกิดระเบิด-เผามากกว่า 40 จุด ไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ชาวบ้านสุดผวา

45044

3 จังหวัดโกลาหนหนัก เกิดระเบิด-เผา หลายจุดในในพื้นที่ ไฟฟ้าดับ ชาวบ้านหวาดผวามาก

เวลาประมาณ 24.00 น. (6 เมษายน) เกิดเหตุรุนแรงหลายจุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายงานว่า มีการเผาเสาไฟฟ้าบริเวณ ม.5 บ.กาโสด ถนนสาย.ยะลา-เบตง จ.ยะลา ที่บันนังสตาไฟฟ้าดั

มีการโรยตะปูเรือใบ และเผายางที่ มูโนะ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้น 2 ครั้ง พื้นที่สุไหงโกลก

มีรายงานด้วยว่า มีระเบิดที่ ปาลัส อ.มายอ จ.นราธิวาส ที่อ.รือเสาะ มีเสียงระเบิดดังขึ้น 2 ครั้ง ไฟฟ้าดับ ที่ยี่งอมีระเบิดดัง 2 ลูก อ.บาเจาะ 3 ลูก

มีการเผายางหน้าเทคนิคกาญจนา เส้นทางไปหาดใหญ่ จ.สงขลา

เกิดระเบิดที่ สะพานเกาะเปาะ ก่อนถึงวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่อ.ยะรัง ปัตตานี มีเสียงระเบิดดังขึ้นมากกว่า 10 ครั้ง ที่สายบุรีไฟฟ้าดับ

เกิดการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความโกลาหลให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างยิ่ง โดยในหลายพื้นที้ไฟฟ้าดับชาวบ้านต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิด

โดยสรุป มีเกิดรุนแรงที่ปัตตานีมากกว่า 20 จุด ยะลาเกือบ 10 จุด นราธิวาสมากกว่า 10 จุด รวมกว่า 40 จุด

รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อเนื่อง