ละศีลอดมัสยิดกลางนครศรีฯ มุสลิมจาก 128 มัสยิด เข้าร่วมคึกคัก ผู้ว่าฯเปิดใจสุดซึ้ง

771

จิมมี่ ชวาลา คหบดีชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการจัดละศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วจังหวัด 128 มัสยิดเข้าร่วม ผู้ว่าฯราชการจังหวัด เปิดใจ หน้าห้องเขียนข้อความ เมตตา อภัย จริงใจและเป็นธรรม นำมาจากเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ระบุควรเป็นเดือนของคนทั้งโลก ชำระตนให้บริสุทธิ์

คณะกรรมการจัดงาน นายเกษม เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันดารุ้ลกุรรออ์วัตตะอ์ลีม เป็นประธานจัดงาน

วันที่ 14 เมษายน ที่มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พี่น้องมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจชื่อดังของจังหวัด ร่วมกันจัดงานละสีลอดอดประจำปี ฮ.ศ.1443 มีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี นายเกษม เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันดารุ้ลกุรรออ์วัตตะอ์ลีม เป็นประธานจัดงาน นายธเนศ เขตนคร รองประธานจัดงาน โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม สัปบุรุษจาก 128 มัสยิด เข้าร่วมมากกว่า 500 คน

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเกษม กล่าวว่า รอมฎอนเป็นเดือนที่สำคัญที่พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลก ได้ถือศีลอดด้วยการอดอาหารและให้กระทำความดี เน้นการบริจาค และหัวใจจดจ่ออยู่กับการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ขัดเกลาจิตใจไม่กระทำที่ไร้สาระ ระมัดระวังการพูดและการกระทำ ไม่เช่นนั้น ก็จะทำให้การถือศีลอดได้เพียงการอดอาหารเพียงอย่างเดียว

‘ในเดือนอันประเสริฐในปีนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีได้สนับสนุนอาหาร เพื่อให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสร่วมกันละศีลอิด ณ มัสยิดกลางฯ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางศาสนา และร่วมละหมาดตารอเวี๊ยะห์ เพื่อร่วมขอพรจากเอกองค์อัลเลาะฮ์ (ซบ.)ทรงประทานความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ‘

https://www.facebook.com/Mtodaypage/videos/675428383730771

จิมมี่ ชวาลา คหบดีชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการจัดละศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วจังหวัด

ด้านนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้เติบโตมากับพี่น้องมุสลิมตลาดแขก จ.นครศรีฯ ได้สร้างสมความรู้สึกดีๆ ผูกพันกัน และตอนไปรับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเอื้อเฟื้อ อุ้มชูดูแลด้วยดีจากพี่น้องมุสลิม วันนี้กลับมาบ้านเพื่อส่งความปรารถนาดีในเดือนอันประเสริฐไปยังอิหม่าม คอเต็บ บิหล่านทั้ง 128 มัสยิด ใน 13 อำเภอ และส่งความปรารถนาดีพี่น้องมุสลิมในจังหวัดทั้ง 89,000 คน

‘เป็นควาามรัก ความผูกพัน ที่ต้องขอกล่่าว อัลฮัมดุลิลละห์ เพื่อให้รู้ว่า เด็กคนนี้ได้กลับมาบ้านและรำลึกถึงเสมอ ที่สำคัญเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมลืมไม่ได้ ตลอดระยะเวลาของการทำงานเป็นปลัดอำเภอก็ดี เป็นนายอำเภอก็ดี ท่านรู้ไม๊ครับว่า ที่หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนข้อความไว้ว่า จะเขียนคติเตือนใจในการทำงานว่า เมตตา อภัย จริงใจและเป็นธรรม จึงเป็นเดือนที่ผมภาคภูมิใจมาก 10 วันแรกคือความเมตตา 10 วันต่อมาคือการให้อภัย 10 วันสุดท้ายการเอี๊ยะติก๊าฟ เป็นสิ่งที่ผมผูกพันมาตั้งแต่เด็ก และใช้ในการปฏิบัติงาน หลายคนถามว่า ทำไมใช้คำนี้มาตั้งนาน เพราะผูกพันกับอิหม่ามสี่แยกสุเหร่าตลาดแขก ที่วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็ก ที่ท่านสอนเรื่องความเมตตา และการให้อภัย เมื่อรำลึกถึงทำให้คิดว่า เดือนอันประเสริฐนี้ ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะพี่น้องมุสลิมในการชำระกายและชำระจิตวิญญาณ แต่ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรโลก ดำรงไว้ซึ่งการประหยัดอดอมต่อธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งโลก เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่มนุษยชาติทั้งโลกจะต้องร่วมยินดี และร่วมกันทำให้บริสุทธิ์ทั้งหมด ‘ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว

บรรยากาศการละศีลอดเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยหลังการรับประทานอาหาร นายจิมมี่ ชวาลา ผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้เปิดใจถึงการช่วยเหลือสังคม ก่อนที่มีการมอบข้าวสารให้พี่น้องที่ยากจนผ่านทางผู้บริหารมัสยิด และพี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันละหมาดตารอเวี๊ยะหฺ์

https://www.facebook.com/Mtodaypage/videos/357737266164245