เปิดแผนกลุ่มขบวนการก่อเหตุรุนแรง-แนะประชาชนอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย

3006

รายงานจากหน่วยความมั่นคงแจ้งว่า มีการความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการต้องการก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

1.ผกร.กลุ่มเฉพาะกิจ(กลุ่มใหม่และเก่า 7:3) รวมตัวในนาม มะนอ วังพญา, แวดาโอ๊ะ รามัน, แบยา สะเตงนอก มะแอ ยะหา และ สะมะแอ เขาตูม รวมสมาชิกพร้อมปฏิบัติการเชิงรุกรวมประมาณ 80 คน เน้นเป้าหมายขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟนาประดู่-อ.รามัน และเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ถนนสาย 410 เน้น อ.ธารโต-อ.เบตง จ.ยะลา

2.หากกลุ่มดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติการเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ ที่กำหนดได้ จะปฏิบัติการแบบดาวกระจายโดยรอบเทศบาลฯ หากเกิดเหตุขึ้น ขอให้ตรวจดูรถกู้ภัย และรถพยาบาลประจำตำบลที่เข้าสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ

3.ห้วงเวลาปฏิบัติการ 6-12 เมษายน 2560 ห้วงเวลาที่เพ่งเล็งคือ หลัง2400 (ข-2)

4.วัตถุระเบิดประกอบเสร็จที่ใช้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ กรณีใช้กับรถนอกระบบการแจ้งเตือน จะต่อวงจรเป็น 2 ระบบ -ระบบที่ใช้ทำลายในเขตเมือง คือ ระบบตั้งเวลาไม่เกิน 30 นาที -ระบบสำรอง ใช้วิทยุสื่อสาร (ขอให้ระมัดระวังในการเก็บกู้และแจ้ง EOD เพื่อทราบให้ทบทวนกรณีการต่อวงจรสลับเส้น)

5.บูรณาการร่วม3ฝ่าย เฝ้าระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ขอให้เตรียมความพร้อมเหตุ 199 เน้นการลอบวางเพลิงในสถานศึกษา ร้านเฟอร์นิเจอร์หรือร้านขายสี,อุปกรณ์รถยนต์ ไฟฟ้า และโชว์รูมต่างๆ ในเขตอำเภอรอยต่อเมืองและในเขตเทศบาลฯ

6.ทำลายความพยายามของ ผกร.กลุ่มเฉพาะกิจ ตั้งแต่ได้รับข่าวแจ้งเตือนนี้ ให้ตั้งจุดตรวจ pop up เพิ่มเติม ในเขตเทศบาล เน้นตรวจสอบบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน จว.น.ธ. และจว.ส.ข. อายุประมาณ 16-28 ปี ที่เข้ามาในพื้นที่จว.ย.ล. โดยละเอียด ถ่ายรูปทำประวัติทันทีที่ตรวจพบ

7.สำหรับ ฉก.ยะลา12 ให้แจ้งเตือนเน้นย้ำ ทสปช.,เครือข่ายวิทยุเครื่องเเดง กำลังภาคประชาชน ฯลฯ ในเขตเทศบาลยะลา เน้นสังเกต ตรวจสอบรถยนต์กระบะ ป้ายอักษรสีเขียว หมวดอักษร บง-สงขลา เป็นกรณีพิเศษ โดยให้เฝ้าระวังรถนอกระบบการแจ้งเตือนด้วย

มีคำเตือนก่อนหน้านี้ว่า จะมีการก่อเหตุหลัง 24.00 น.คืนวันที่ 6 เมษายน

สำหรับประชาชนที่ได้รับทราบเหตุให้อยู่แต่ภายในบ้านอย่าออกไปหหนเพื่อความปลอดภัย