อนุมัติถ้วนหน้า! ก.คลังปรับอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามครบทุกตำแหน่ง

89127

กระทรวงการคลังอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จากมติของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางอิสลามแห่งประเทสไทย ปรับค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหล่านถ้วนหน้า ได้รับตามสัดส่วน

ตามที่พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรึ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอให้ปรับอัตราค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหล่าน ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติหน้าที่กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาพันธืกรรมการอิสลามประจำจังหวะด 15 จังหวัด ขอปรับค่าตอบแทบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหล่าน ให้สอดคลองกับค่าครองชีพ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำองค์กรศาสนา กะทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้ผู้นำศาสนาอิสลามแล้ว

รายละเอียดการเพิ่มค่าตอบแทน
1.ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
1.1 จังหวัดขนาดใหญ่(มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จำนวน 11 คน ปรับจาก 3,500 บาท เป็น 4,600 บาท
1.2 จังหวัดขนาดกลาง (มัสยิด51-100 แห่ง) จำนวน 4 คน ปรับจาก 2,700 บาท เป็น 3,500 บาท
1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (มัสยิด50แห่งลงมา) จำนวน 25 คน ปรับจาก 1,900 บาท เป็น 2,500 บาท
2.อิหม่าม จำนวน 3,880 คน ปรับค่าตอบแทนจาก 1,200 บาท เป็น 1,500 บาท
3.คอเต็บ จำนวน 3,880 คน ปรับค่าตอบแทนจาก 1,000 บาท เป็น 1,300 บาท
4.บิหล่าน จำนวน 3,871 คน ปรับค่าตอบแทนจาก 1,000 บาท เป็น 1,300 บาท
ปรับค่าตอบแทนให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัด
1.1 จังหวัดขนาดใหญ่ คนละ 4,200 บาท/เดือน
1.2จังหวัดขนาดหลาง คนละ 3,300 บาท/เดือน
1.3จังหวัดขนาดเล็ก คนละ 2,300 บาท/เดือน