DSI แจง วิธีการปฏิบัติงานของ จนท.เตือนปชช.อย่าหลงเชื่อ แก๊งCall Center

23

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เน้นย้ำวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อมิให้ประชาชนเกิดความสับสน กับแก๊ง Call Center พร้อมทั้งพัฒนาระบบ QR CODE สำหรับตรวจสอบเอกสารราชการ

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ในการประชุมผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรายงานกรณีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานติดต่อประชาชนให้มาพบเพื่อให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษคดีหนึ่ง แต่เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายของแก๊ง Call Center จนต้องใช้เวลาสื่อสารทำความเข้าใจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ วันพืชมงคลที่ผ่านมา ยังมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งหลงเชื่อเดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามคำหลอกลวงของคนร้ายแก๊ง Call Center และพบว่าบางรายมีการทำธุรกรรมโอนเงินให้กับคนร้ายต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเน้นย้ำวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่มีการติดต่อประชาชนและขอข้อมูลหรือแจ้งให้ประชาชนทำธุรกรรมทางการเงิน หรือโอนเงินด้วยการพูดคุยทางโทรศัพท์อย่างแน่นอน
2. ในการปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือราชการติดต่อไปยังประชาชนก่อน โดยจะแจ้งเหตุผล และนัดหมายให้มาพบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ สถานที่ราชการอื่นๆ ตามวัน เวลา ราชการ ซึ่งหากเป็นแก๊ง Call Center ยากที่จะมีหนังสือติดต่อดังกล่าวก่อน เนื่องจากจะเป็นการเสียเวลาและส่วนใหญ่ แก๊ง Call Center จะใช้การสุ่มโทรศัพท์ตามหมายเลขต่างๆ โดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่สถานที่อยู่ของผู้ที่โทรศัพท์ติดต่อ

ดังนั้น กรณีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอบถามถึงหนังสือที่เจ้าหน้าที่มีถึงท่านเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ประสานงานจริงหรือไม่ ซึ่งคนร้ายจะไม่มีหนังสือดังกล่าว และกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยว่าหนังสือที่ท่านได้รับเป็นหนังสือราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษจริงหรือไม่ สามารถติดต่อ ได้ที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 ฟรีทั่วประเทศ ในวัน เวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะโอนสายโทรศัพท์ให้ท่านตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของหนังสือได้โดยตรง
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จัดทำระบบตรวจยืนยันย้อนกลับ เป็น QR CODE บันทึกลงในเอกสารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ส่งถึงประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐสามารถสแกนและตรวจสอบกลับมายืนยันกับเอกสารต้นฉบับที่อยู่ในระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ “QR CODE จะลดโอกาสที่คนร้ายจะใช้ช่องทางหนังสือราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษในการหลอกลวงประชาชน และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามวิสัยทัศน์กรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม” นายไตรยฤทธิ์ฯ กล่าว และ เมื่อมีการพัฒนาระบบ QR CODE เสร็จสิ้นแล้ว จะทำการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝากถึงกลุ่มคนไทยที่เป็นแก๊ง Call Center โดยการเป็นเครื่องมือของคนต่างชาติมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันว่าขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะผู้ที่เสียหายอาจเป็นบุคคลในครอบครัว และท่านยังอาจถูกดำเนินคดีและยึดทรัพย์ สำหรับผู้มีข้อมูลหรือเบาะแสในเรื่องดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 02 8319888 เว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือโทรสายด่วน 1202 โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ