ชัดเจน! ฮิญาบ’มศว.สาธิตปทุมวัน’ รองโฆษกรัฐบาล-สังคม แห่ชื่นชม ยกเป็นแบบอย่าง

1870

รองโฆษกรัฐบาล-สังคมและผู้ปกครอง แห่ชื่นชม โรงเรียนมศว.สาธิตปทุมวันที่กำหนดเครื่องแต่งกายนักเรียนมุสลิม ระบุเป็นแบบอย่างสถานศึกษาที่เคาระทุกศาสนาและส่งเสริมเสรีภาพในเรื่องการแต่งกาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

วันที่ 6 มิถุนายน สังคมได้แสดงความชื่นชม โรงเรียนมศว.สาธิต ปทุมวัน ที่ได้กำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน โดยนอกจากระเบียบของนักเรียนชาย หญิง ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังได้ กำหนดระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบฮิญาบของนักเรียบนหญิงมุสลิมด้วย ซึ่งถือว่า เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนสามัญทั่วไปที่ไม่ใช่โรงเรียนสอนศาสนาหรือโรงเรียนเอกชนมุสลิม ที่อนุญาตให้นักเรียนแต่งกายชุดฮิญาบและกำหนดไว้เป็นระเบียบของโรงเรียน ทำให้สังคมแห่ชื่นชมต่อมาตรฐานของโรงเรียนทีให้การยอมรับในความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม มีผู้แห่แสดงความคิดเห็นและแชร์เพจของดรงเรียนจำนวนมาก ทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ในวันนี้และ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อีกหนึ่งตัวอย่างของสถาบันการศึกษาที่เคารพในทุกศาสนาและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องการแต่งกายตามศาสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ออกระเบียบชัดเจนการแต่งกายนักเรียนหญิงมุสลิม ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี เคารพในเพื่อนมนุษย์

นายนายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ผู้ปกครองนักเรียนที่ผลักดันให้มีบุตรสาวได้คลุมฮิญาบ ระบุว่า ต้องขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน ใจกลางเมืองกรุงเทพ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน โดย ผ.อ. อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิต, อาจารย์เชิด เจริญรัมย์ รอง ผ.อ.ฝ่ายปกครอง และ ทีมบริหาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการบรรจุระเบียบการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมะห์ ไว้ในคู่มือนักเรียน และเอาขึ้นเฟสด้วยครับ ขอบคุณครับ

ทั้งนี้ การที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุญาตให้นักเรียนหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบมจากการผลักดันของผู้ปกครองนักเรียนนายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ผู้ปกครอง เด็กหญิงฟาร์ซานา มะโซ๊ะ นักเรียนชั้นม. 4 ประจำปี 2563 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EPTS ได้อำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ขออนุญาตให้บุตรสาวได้สวมฮิญาบในโรงเรียนตามบัญญัติของศาสนา

‘ตามหลักการของศาสนาอิสลามนั้น ไม่เป็นที่อนุญาตแก่สตรีใดที่จะเปิดเผยทุกส่วนของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต่อสาธารณะ ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ ดังนั้นการแต่งกายเพื่อออกไปยังสาธารณะของสตรีมุสลิมที่มีความศรัทธา จะต้องปกปิดตาม ในฐานะผู้ปกครองใคร่ขออนุญาตให้บุตรสาวได้แต่งกายตามหลักศาสนาที่นับถือ’ หนังสือผู้ปกครองระบุ

ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ทางผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ได้อนุญาตตามที่ร้องขอ

ทั้งนี้ การอนุญาตมาจากการผลักดันของ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร รอง ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน (ฝ่ายปกครอง) ในขณะนั้น ซึ่งตอนนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียตั้งแต่ 1 ตุลา 2563 และได้ใช้การแต่งกายของน.ส.ฟาร์ซานา มะโซ๊ะ เป็นแบบในการกำหนดระเบียบการแต่งฮิญาบด้วย