“สัณหพจน์” ประสานโครงการลุ่มน้ำปากพนังฯ เปิดทางเลี่ยง แก้ผลกระทบก่อสร้างถนน

86

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ.ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มอบหมายคณะทำงาน ผช.ส.ส. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากนายชินวัฒน์ เจริญศรี สจ.นครศรีฯ เขต 1 อ.ปากพนัง และ นายธนกฤต บุษบก ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่

ดร.สัณหพจน์ ระบุว่า สืบเนื่องจากสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้าง ถนนตามโครงการปรับปรุงถนนสาย 4045 แยกทล.408-บ้านบางหญ้า ช่วงทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ) จนถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจรบ้านบางหญ้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชทั้งนี้การก่อสร้างในโครงการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บางพระ,ต.บ้านเพิง ,ต.ท่าพญา และต.ปากแพรก อ.ปากพนัง ที่ใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางหลัก ได้รับความเดือดร้อน และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง รวมทั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะทำงานในพื้นที่ประสานงานไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเบื้องต้น โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวถนน และเร่งรัดการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 1 เดือนอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากนายถิรยุต ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เพื่อขอขยายเวลาเปิดประตูทางเข้า-ออก ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ (เขื่อนบ้านพ่อ) จากเวลา 18.00 น. เป็น 21.00 น. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นทางเลี่ยงในการสัญจรชั่วคราว (เฉพาะรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ห้ามรถบรรทุก) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป