“บิ๊กป้อม” เปิดประชุม ยุทธศาสตร์พัฒนาจชต.”นิพนธ์” ดันสงขลาเป็น”เมืองกีฬา”

46

“นิพนธ์ บุญญามณี” ลั่น สงขลาเมืองกีฬา มีความพร้อมทุกด้าน หนุนจัดซีเกมส์ และ ฟุตบอลคิงส์คัพ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ควบคู่การสร้าง “หาดใหญ่” เป็นเมือง Smart City และ เมือง MICE City

วันที่ 8 มิ.ย. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมคริสตัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนายนิพนธ์ กล่าวเสนอในที่ประชุมว่า จังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการจัดแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมาตรฐานระดับโลก จึงขอเสนอให้จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับอาเซียนหรือกีฬาซีเกมส์ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมืองSport City ได้ครบทุกมิติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอเสนอให้จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ซึ่งมีสนามกีฬาติณสูลานนท์ที่ได้มาตรฐานของ AFC อีกด้วย” ซึ่งพล.อ.ประวิตร ประธานที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการและจะมอบหมายให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดว่าจะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดได้บ้างต่อไป“นอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้รับรองให้เป็นเมืองไมซ์ (MICE City) อันจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร ขณะเดียวกัน การที่จังหวัดสงขลาจะดำเนินการได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบได้ จะต้องเมือง Smart City ที่มีระบบรองรับทั้งด้านเทคโนโลยีสื่อสาร การคมนาคม การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมสีเขียว ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ที่เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งหมดให้ดีขึ้น ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน”นายนิพนธ์กล่าว
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ – สงขลาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 – 2570) และยังได้อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเห็นชอบกรอบข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้