‘มัสยิดอำนาจเจริญ’อยู่ร่วมชาวบ้านไม่มีปัญหา สงสัย ‘พวกสร้างกระแส’ต้องการอะไร

678

มัสยิดกลางอำนาจเจริญ สร้างมาหลายปีแล้ว อยู่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่เคยมีปัญหา งง อยู่ๆชมรมรักษ์พุทธฯประกาศจะร้องเรียน สงสัยต้องการอะไร

ตามที่ชมรมรักษ์พระพุทธศาสน์นานาชาติได้ออกมา ระบุว่า จะร้องเรียนมัสยิดกลางอำนาจเจริญ อ้างสร้างโดยไม่ได้ทำประชาพิจารณ์นั้น นายธวัชชัย (อิสมาแอล) จุ้ยช้าง กรรมการมัสยิดกลางอำนาจเจริญ กล่าวกับMtoday ว่า มัสยิดอำนาจเจริญก่อสร้างเพื่อรองรับการละหมาดของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดอำนาจเจริญที่มีประมาณ 150 ครอบครัว ซึ่งได้อยู่กระจัดกระจายไม่ได้รวมอยู่เป็นชุมชน ได้ก่อสร้างและเปิดใช้มาหลายปีแล้ว ไม่ได้มีปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างมัสยิดกับชาวบ้านในพื้นที่แต่อย่างใด ตอนซื้อที่ดินก็ได้บอกกับชาวบ้านชัดเจนว่า จะสร้างมัสยิดชาวบ้านก็ขายให้ และตั้งแต่ก่อสร้างและเปิดใช้ไม่มีชาวบ้านคัดค้านแต่อย่างใด

‘อยู่ๆมีคนออกมาบอกว่า เราสร้างมัสยิดผิดกฎหมาย ต้องทำประชาพิจารณ์ ซึ่งกระทรวงมหาไทยก็ได้มีหนังสือออกมาให้การก่อสร้างมัสยิดเป็นตามพ.ร.บ.การบริหารกิจการอิสลามฯ 2540 ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ ก็ไม่เข้าใจว่า การออกมาสร้างกระแสมีเจตนาอะไรกันแน่’ นายธวัชชัย กล่าว

เขา กล่าวว่า มัสยิดอำนาจเจริญไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะที่มีการอ้างเรื่องเสียงอาซาน ทางมัสยิดทราบดีถึงการอยู่ร่วมกันจึงไม่ได้ทำการอาซานบอกเวลาละหมาด จะอาซานเฉพาะวันศุกร์แต่เป็นการอาซานที่ไม่ได้ออกลำโพงแต่อย่างใด

‘ส่วนราชการให้การยอมรับศาสนิกต่างๆในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์มีตัวแทนทุกกลุ่มทุกศาสนาเข้าร่วม โดยมุสลิมมีผม เป็นต้วแทน มีคริวต์ทั้งโปแตสแตนท์และคาทอลิก พุทธก็มีทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส ซึ่งต่างเข้าใจกันและกันไม่ได้มีปัญหาการอยู่ร่วมกันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้มีหนังสือเลขที่ มท.0320/ ว.10058 ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาล อบต. อำเภอ ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 2540 ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมัสยิด

อย่างไรก็ตาม ชมรมรักษ์พุทธฯ อ้างรัฐธรรมนูญว่าการก่อสร้างมัสยิดต้องทำประชาพิจารณ์ ซึ่งการทำประชาพิจารณ์เป็นกรณีของโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสุขภาพของประชาชน