พปชร. ขอบคุณผลโพล คนส่วนใหญ่พอใจ ผลงาน”บิ๊กป้อม” บริหารจัดการน้ำ

107

โฆษกพลังประชารัฐ ขอบคุณ ผลสำรวจความเห็น “ซูเปอร์โพล” ประชาชนส่วนใหญ่ให้รัฐบาลสอบผ่านบริหารจัดการน้ำ เชื่อมาถูกทาง ให้เครดิต “บิ๊กป้อม” หลังไร้ภัยแล้ง 2 ปีซ้อน

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวขอบคุณผลสำรวจประชาชนของซูเปอร์โพล ที่ชี้ว่า ประชาชนพอใจการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ในเรื่องปัญหาภัยแล้งที่หายไป โดยส่วนใหญ่ 88.6% พอใจต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง มองว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญและมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างจริงจังมากขึ้น ขณะที่ 78.1% พอใจการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ที่ได้ผลทั้งการจัดเก็บ กัก และกระจายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทำให้ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในปี 2564-2565 จากความร่วมมือของทุกฝ่าย นอกจากนี้ 75.8% ยังคาดหวังรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ให้เสร็จเร็วขึ้น และกระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในทุกพื้นที่

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ให้ความสำคัญ และลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อศึกษา หาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในแผนงานที่จะเดินหน้าให้ครอบคลุมโดยเร็ว ผ่าน 9 มาตรการบริหารจัดการน้ำ

นอกจากตัวชี้วัดในปี 2564-2565 ที่ไม่มีพื้นที่ใดถูกประกาศภัยแล้งแล้ว ความพึงพอใจของประชาชนผ่านผลโพลก็เป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่า พล.อ.ประวิตร และรัฐบาลมาถูกทางแล้วสำหรับการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดสรรและบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุม ทั้งในภาคครัวเรือน การเกษตร และอุตสาหกรรม.