กฟผ. จ่ายไฟฟ้าให้กับจังหวัดปัตตานีได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก

133

 

กฟผ. เร่งระดมทีมซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าจากทุกภาคร่วมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ และ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดปัตตานีได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่เวลา 16.35 น. วันนี้ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมสั่งคงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อเนื่อง

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงเหตุไฟดับและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมาว่า กฟผ. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดปัตตานีกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เรียบร้อย เมื่อเวลา 16.35 น. ของวันนี้. (9 เม.ย 60) โดย กฟผ. ได้ระดมทีมซ่อมบำรุงรักษาสายส่งจากทุกภาค พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเข้าพื้นที่และเร่งแก้ไขจนแล้วเสร็จ ท่ามกลางความกดดันจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงสภาพอากาศและพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวย

 

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า กองทัพบก ที่จัดส่งกองกำลังมาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการทำงาน รวมถึงขอบคุณทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในพื้นที่ที่ร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดียิ่ง จนสถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในที่สุด

รองผู้ว่าการระบบส่ง กล่าวต่อไปว่า เพื่อความไม่ประมาท กฟผ. จะคงมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดทีมเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องดูแลอุปกรณ์เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นทรัพย์สินของชาติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ว่า หากพบเหตุผิดปกติหรือน่าสงสัย โปรดแจ้ง Call Center หรือศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร กฟผ. โทร 1416 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวอนผู้ก่อเหตุหยุดการกระทำการดังกล่าว เพื่อเห็นแก่ความปลอดภัยของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของชาติ