“สุริยะ” ยัน!! น้ำตาลทรายหน้าโรงงานยังไม่ขึ้นราคา ส่วนราคาใหม่รอข้อมูลก่อน

133

รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เร่งติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค

วันที่ 22 ก.ค.2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การกำหนดราคาน้ำตาลทรายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาน้ำตาลทรายขาว และ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หน้าโรงงานที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2564/65 ยังคงราคาเดิม อยู่ที่ 17.25 บาท/กิโลกรัม และ 18.25 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนการประกาศกำหนดราคาน้ำตาลเพื่อจำหน่ายในประเทศสำหรับฤดูการผลิตปี 2565/66 ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยและต้นทุนการผลิตน้ำตาลทราย และจะมีการประชุมเพื่อดำเนินขั้นตอนการกำหนดราคาในประเทศอีกครั้งหนึ่งตามองค์ประกอบของการคำนวณราคาที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม จะติดตามสถานการณ์กลไกราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค และขอยืนยันว่าปีนี้มีปริมาณน้ำตาลมากเพียงพอที่จะไม่เกิดการขาดแคลนอย่างแน่นอน ในเรื่องนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้เข้าไปดูแลและติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค

ด้านนายจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การดูแลราคาน้ำตาลในระบบเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ น้ำตาลทรายจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ต้องติดตามดูแล 219 รายการ ที่จะดูในส่วนปริมาณให้เพียงพอ และไม่ให้มีการจำหน่ายราคาสูงเกินไป ที่สำคัญไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว เพราะน้ำตาลทรายปล่อยเสรี แต่อยู่ภายใต้การควบคุมราคาและปริมาณ ขณะที่ผลกระทบจากราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และมองว่าจะทำให้สินค้าที่มีวัตถุดิบน้ำตาลปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ กรมการค้าภายในมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่มสินค้าอยู่แล้ว