เปิดตัว !! รถกระบะ ไทยแลนด์โอนลี่ ( Thailand Only )

566

       เปิดตัวรถกะบะตัวใหม่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อ.มาตราการ 44 โดยเฉพาะ ไทยแลนโอนลี่

 ตัวรถมีลักษณะ ยาว มี 4 ประตู บรรจุคนได้ประมาณ 8-10 คนโดยประมาณ และมีกะบะขนาดปกติด้านหลัง เพื่อขนสัมภาระ สิ่งของ มีคลิป