รัฐสภาล่ม ตามคาด! ขาดประชุม 22 คน กม.ลูกเลือกตั้ง ส่อแท้ง คว่ำสูตรหาร500

65

รัฐสภาล่ม ตามคาด! กฎหมายลูกเลือกตั้งส่อแท้ง คว่ำสูตรหาร500 องค์ประชุมในการลงคะแนนไม่ครบ ขาด 22 คน กฎหมายลูกเลือกตั้งส่อแท้งไม่ทันกรอบ 180 วัน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 ส.ค. ที่รัฐสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้อภิปรายมาตรา 24/1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ในวาระ2 ซึ่งกมธ.ได้เพิ่มขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนั้น ประธานที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติมาตราดังกล่าว

โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ขอให้ประธานที่ประชุมสั่งการให้กล้องที่ถ่ายทอดสดการประชุมอยู่ช่วยบันทึกภาพบรรยากาศรอบห้องประชุมด้วย เพื่อให้เห็นว่าไม่มีใครเสียบบัตรแทนกัน เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นวาระสำคัญ ปรากฎว่ามีสมาชิกรัฐสภากดบัตรแสดงตนจำนวน 367 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งคือ 364 คน ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ใช้เอกสิทธิ์เสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อ

ด้านนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ จึงลุกขึ้นหารือว่า เมื่อสักครู่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมครบเรียบร้อยแล้ว การที่เสนอญัตติให้ขานชื่อเป็นเจตนาที่จะเตะถ่วงมากเกินไป ตนจึงขอเสนอญัตติตรงกันข้าม เพราะไม่เห็นด้วย ไม่เช่นนั้นต้องใช้เวลาขานชื่อนานกว่า 2 ชั่วโมง

ขณะที่นายพรเพชร กล่าวว่า นพ.ระวีจะเสนอญัตติไม่ให้ขานชื่อไม่ได้ เพราะการเสนอขานชื่อถือเป็นเอกสิทธิ์ เมื่อมีข้อสงสัยว่าการลงคะแนนด้วยเครื่องถูกต้องหรือไม่ ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อบังคับ แม้ว่าจะมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุมิสภา (ส.ว.) และน.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการขานชื่อ เพราะทำให้เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

จากนั้นเวลา 13.47 น. ที่ประชุมได้ดำเนินการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดที่มีจำนวน 727 คน จนกระทั่งเวลา 15.30 น.นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งผลการแสดงตนพบว่า มีสมาชิกขานชื่อแสดงตนจำนวน 403 คน ซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งคือ 364 คน

จากนั้นที่ประชุมลงมติว่าจะมีการเพิ่มมาตรา 24/1 หรือไม่ ทั้งนี้ นายพรเพชรแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า องค์ประชุมไม่ครบขอปิดประชุม ในเวลา 16.17 น. ทำให้การพิจารณาร่างกฎหมายลูกค้างอยู่ในที่ประชุม มีแนวโน้มพิจารณาไม่เสร็จภายในกำหนด 180 วัน ในวันที่ 15ส.ค.นี้ เพราะขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังปิดประชุม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ได้โพสต์เฟซบุ๊กทันทีว่า “สภาล่ม ขาด 22คน”