คัมแบ็ก!! นายกฯ ลงนาม แต่งตั้ง”อนุชา บูรพชัยศรี” นั่งเก้าอี้ โฆษกรัฐบาล

133

“อนุชา บูรพชัยศรี”คัมแบ็ก นั่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ แทน “ธนกร วังบุญคงชนะ” คาดเข้า ครม.อังคารหน้า พร้อมตั้ง “อ้น-ทิพานัน”นั่งรองโฆษกเสริมทัพ

วันที่ 18 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่ อีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197/2562 เรื่อง หน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมีการเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่ 23 ส.ค.2565.