“ศักดิ์สยาม” ปลื้ม! นักท่องเที่ยวเข้าไทยพุ่ง สุวรรณภูมิ สุดฮอต เดือนเดียว 1.6ล้าน

96

“คมนาคม” เผยปริมาณ การเดินทางนักท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ ส.ค. 65 เข้า-ออกไทย “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” กว่า 2.24 ล้านคน พุ่งสูง 125% เมื่อเทียบกับ 7 เดือนที่ผ่านมา ชี้ “สุวรรณภูมิ” สุดฮอต! เดือนเดียวมีผู้โดยสารแตะ 1.6 ล้านคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างประเทศ ประจําปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2565 เปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ม.ค.-ก.ค. 2565ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565 ในภาพรวมพบว่า ส.ค. 2565 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 2,243,723 คน เพิ่มขึ้นจาก ก.ค. 2565 จำนวน 9.41% และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. 2565 กว่า 129.78% ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า จํานวน 1,108,532 คน

โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 492,734 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 124.98% โดยสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางใน ส.ค. 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 97.97% รองลงมาคือ ทางถนน 1.44% ทางราง 0.56% และทางน้ำ 0.03%นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สำหรับสรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ แบ่งเป็น ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสาร ส.ค. 2565 รวม 41,983 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย มิ.ย.-ก.ค. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 34,271 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 22.50% เมื่อเปรียบเทียบกับ ก.ค. 2565 พบว่า มีผู้โดยสารลดลงเล็กน้อย ซึ่งมีจํานวน 42,646 คน คิดเป็นลดลง 1.55% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศ พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 15,974 คน หรือ 38% และมีผู้โดยสารขาออก 26,009 คน หรือ 62%

ขณะที่ ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ส.ค. 2565 รวม 302 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 275 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 9.82% ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ ก.ค. 2565 พบว่า มีผู้โดยสารลดลงเล็กน้อย ซึ่งมีจํานวน 42,646 คน โดยลดลง 28 คน คิดเป็นลดลง 8.48% โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง ระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 162 คน หรือ 54% และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอร์ช 140 คน หรือ 46%ส่วนทางราง มีปริมาณผู้โดยสาร ส.ค. 2565 รวม 13,414 คน เพิ่มขึ้นจาก ก.ค. 2565 หรือเพิ่มขึ้น 191.04% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศ พบว่า มีปริมาณการเดินทางขาเข้า 6,238 คน คิดเป็น 47% และมีปริมาณการเดินทางขาออก 7,176 คน คิดเป็น 53% หรือสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออก

ด้านทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสาร ส.ค. 2565 รวม 2,188,024 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 964,788 คน เพิ่มขึ้น 126.79% และเพิ่มขึ้นจาก ก.ค. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 2,003,157 คน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 แสนคน หรือ คิดเป็น 9.23% โดยเป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จํานวน 1,086,018 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ม.ค.-ก.ค. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 490,515 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 121.40%ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยาน ส.ค. 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,603,337 คน คิดเป็น 73% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 309,836 คน คิดเป็น 14% และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 274,851 คน คิดเป็น 13%