“องอาจ” รองหัวหน้าปชป.จี้ เลิกกดดัน ศาลรธน. วินิจฉัย ปม นายกฯ ครบ 8 ปี

67

“องอาจ คล้ามไพบูลย์” รองหัวหน้าพรรค ปชป.จี้ ปม 8 ปี นายกฯ เลิกกดดันศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อหากศาลได้ทำตามอำนาจหน้าที่ อย่างมีอิสระ ผลการวินิจฉัยจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแน่นอน

วันที่ 4 ก.ย. 65 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี หรือยังไม่ครบ กันจำนวนมาก เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่แต่ละกลุ่ม แต่ละพรรคจะให้ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ บนพื้นฐานของเหตุผล หรือ จุดยืนทางการเมืองของแต่ละฝ่าย

อาจจะมีคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ควรแสดงออกด้วยการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ควรมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไปแทรกแซง ก้าวก่ายการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเป็นอิสระ ตนเชื่อมั่นว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างมีอิสระ ผลการวินิจฉัยจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแน่นอน.