“นิพิฎฐ์” ยกย่อง “มีชัย” ยิ่งกว่าโคตรเซียน อธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลได้

29

“นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้าพรรคสรัางอนาคตไทย โพสต์ ยกย่อง “มีชัย ฤชุพันธุ์” อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญ แจง ปมวาระนายกฯ8ปี ชี้เป็นการอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล

วันที่ 7 ก.ย. 2565 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “อธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล” มีเนื้อหาดังนี้…

“อธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล

– อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นนักกฎหมายชั้นเซียนที่เอกอุ ยากที่นักกฎหมายคนใดในใต้ฟ้าเมืองไทยจะต่อกรได้ ต้องยอมรับว่า ผมชื่นชอบท่านในทางกฎหมาย

-แต่คราวใดก็ตามที่หลักกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการเมือง การให้ความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์มีชัย มักมีข้อโต้แย้งได้เสมอ การรับฟังอาจารย์มีชัย จึงต้องแยกเป็น 2 ส่วนว่า ท่านกำลังอธิบายข้อกฎหมายล้วนๆ หรือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมือง ถ้าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมือง ก็ต้องดูว่า อาจารย์มีชัย เป็นขั้วไหนทางการเมืองด้วยเสมอ อาจารย์มีชัย กับ ดร.วิษณุ จะเหมือนกันตรงที่ต้องดูว่า ท่านอยู่ฝ่ายไหนของการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมืองจึงนิยมนำอาจารย์มีชัย และ ดร.วิษณุ มาอยู่ข้างกายเสมอ จนเป็นตำนานทางการเมืองของประเทศนี้ไปแล้ว

– ผมยืนยันอีกครั้งว่า การอธิบายการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ใช้หลักกฎหมายพื้นฐาน ย้ำว่าพื้นฐานมากๆเสียด้วย หลักการนี้ นักกฎหมายน่าจะเรียนกันตั้งแต่เทอม 1 ปี 2 ของการเรียนกฎหมาย เรื่องนี้ ง่ายเข้าไปอีกตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยมีการวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง”ต่อเนื่อง” ของรัฐมนตรีมาแล้ว สามารถนำมาเทียบเคียงได้ เพราะนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง

– ผมคิดว่า นักกฎหมายตัวน้อยๆ ก็สามารถโต้แย้งคำอธิบายของ อ.มีชัย ได้ แต่อย่าเขียนให้มากความเลย เพราะคดีอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาล จะมีปัญหาเปล่าๆ

– เวลาเรายกเหตุผลอะไรมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มีหลักในการอธิบายอยู่ 2 ประการ คือ 1.เรากำลังอธิบายเหตุผลในสิ่งที่มีเหตุผล เช่น อธิบายว่า ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เกิดจากอะไร 2.เรากำลังอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล

– ใครอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ได้”โคตรเซียน” เลย”