โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลตรี ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่

2748

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้า แต่งตั้ง “พลตรีศานติ สกุลตนาค” เป็นแม่ทัพภาคที่4 รับภารกิจ”ดับไฟใต้” แทน” พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์” ที่ขยับขึ้นเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

วันที่ 10 ก.ย.2565 พลเอกประวิตร. วงษ์สุวรรณ รองนายกรัญมนตรีในฐานะรักษาการแทน นายกรัฐมนตรี ลงนาม รับสนองพระบรทราชโองการฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ชั้นนายพล จำนวน 765 นาย
โดยในส่วนกองทัพภาคที่ 4
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 4
พลตรี อุทิศ. อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็น แม่ทัพน้อยภาคที่ 4
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ขยับขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ขยับขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 -ขยับขึ้นเป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 4
ทั้งนี้จะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับ พลตรี ศานติ. ศกถุนตนาค เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 25 จบจากโรงเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 36 โดย ดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้
• ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46
• ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25
• ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
• ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43
• ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25
• ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
• รองแม่ทัพภาคที่ 4
ตำแหน่งราชการสนามที่สำคัญ
• ผู้บังคับชุดป้องกันและควบคุมชายแดน
• ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43
• ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25
• เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
• ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา