ศาลรธน.นัดชี้ชะตา ปมวาระนายกฯ 8ปี “บิ๊กตู่” ดีเดย์ 30 ก.ย.นี้ เวลา 15.00น.

46

ศาลรธน.ออกเอกสาร แจ้งว่า ได้รับหลังฐานเพียงพอแล้ว และ พร้อมจะปรึกษาหารือ และ วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ในวันที่ 30 ก.ย.นี้เวลา 15.00น.

วันที่ 14 ก.ย.2565 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่แล้ว เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและหลักฐานเพียงพอให้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงให้ยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย.เวลา 15:00 น.