องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาฯ จี้ CPALL ขอสินค้าไม่มีตรา”ฮาลาล” ในร้าน7/11

556

องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ รวมตัวเคลื่อนไหว ยื่นหนังสือถึง “CPALL” ขอให้มีชั้นวางจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีตรา “ฮาลาล” ใน “เซเว่นอีเลฟเว่น”
วันที่ 20 ก.ย.2565 ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ นำโดย ประพันธ์ กิตติฤดีกุล เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง กรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เพื่อเรียกร้องให้ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา มีชั้นวางจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีตราฮาลาล สำหรับคนไทยพุทธ จีน และ คริสต์ พร้อมกับระบุว่า คนศาสนาอื่นๆ เป็นคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ และ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นจำนวน 1.6 แสนรายการ ที่มีตราฮาลาล ของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ ที่คนไทยพุทธได้แสดงสิทธิ ตามระบอบประชาธิปไตยครั้งแรก และหวังว่า หลังจากนี้คนไทยพุทธ จะตื่นตัวเพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ปกป้องความเป็นคนไทยของตัวเอง โดยมีความจำเป็นต้องเรียกร้องให้เซเว่นอีเลฟเว่นจัดสถานที่ให้ชาวไทยพุทธไ ด้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ไม่มีตราฮาลาล โดยเรื่องนี้ถือเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนไทยและศาสนาอื่นๆ

“วันนี้ศาสนาพุทธของเราถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการออกข้อกฎหมาย โดยขบวนการของรัฐอิสลาม เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธ ที่ต้องลุกขึ้นมาให้เห็นว่า เราไม่เอาตราฮาลาล เพราะตราฮาลาลไม่มีความจำเป็นกับพี่น้องชาวพุทธ ไม่มีความจำเป็นที่เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม” แกนนำผู้ชุมนุม กล่าว