ความในใจพิทักษ์ 1! “พล.ต.อ.สุวัฒน์”ถึงตำรวจทุกนาย เล่าความทรงจำทรงคุณค่า

136

“พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” เปิดเผยความในใจ “พิทักษ์1” ถึงข้าราชการตำรวจทุกนาย 2 ปี ในตำแหน่ง ผบ.ตร. ขอบคุณ เพื่อนข้าราชการทุกนาย เล่าความทรงจำทรงคุณค่า

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ความว่า

“ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2565 ให้ พิทักษ์ 1 พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 พิทักษ์1 ขอเรียนว่า จากการที่ได้เริ่มเข้ามารับราชการตำรวจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ รวมเวลาทั้งสิ้น 39 ปี 8 เดือน”

“พิทักษ์1 มีความสำนึกอยู่เสมอว่า ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของชีวิตการเป็นตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม การเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน การพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่า การได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ สูงสุดของชีวิต”

“ในห้วงเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิทักษ์ 1 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการตำรวจ ทำให้การบริหารงานต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลสำเร็จดังที่มุ่งหวัง จึงขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ในความมีน้ำใจไมตรี ความเสียสละอดทน การเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ และความทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อันยังประโยชน์ให้เกิดกับพี่น้องประชาชน ประเทศชาติในฐานะของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และการที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานร่วมกับพี่เพื่อนน้องตำรวจตลอดชีวิตการรับราชการ ถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นความทรงจำที่เป็นความสุข ที่ไม่สามารถหาซื้อหรือแลกมาด้วยสิ่งใด ๆ ได้ พิทักษ์ 1 จะขอจดจำ และระลึกถึงไปตลอดชีวิต”

“ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้ พิทักษ์1 จึงขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างเต็มภาคภูมิ ต่อไป” พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ มีข้อความถึงข้าราชการตำรวจ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ