“มนัญญา” ฉลอง50ปี กรมวิชาการเกษตร เป็นสักขีพยาน MOU วิจัย กัญชา กัญชง

113

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมผลงานกรมวิชาการเกษตร ร่วมฉลอง 50 ปี พร้อมจับมือ 2 หน่วยงาน ลงนาม MOU ใหญ่ กัญชงกัญชา และก๊าซเรือนกระจก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีอ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี และโอกาสนี้ ได้เป็นสักขีพยานพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อค้นคว้าวิจัยการเรียนการสอนการบริการวิชาการเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร