สภาฯ รับเรื่องสอบ”ครูแก้ว” ครอบครองที่ดิน “ป่าดงพะทาย” ขัดจริยธรรม

133

กก.จริยธรรมสภา รับเรื่องสอบ “ครูแก้ว” ครอบครองที่ดินป่าดงพะทาย นครพนม พร้อมสอบ “พีระวิทย์” เรียกเงินแลกตำแหน่งกมธ. ตีตกคำร้องแจกเงิน 5 ล้าน แลกโหวตไว้วางใจ

วันที่ 4 ต.ค.2565 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ได้พิจารณากรณีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบจริยธรรม “ครูแก้ว” หรือ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา และ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย(ภท.) กรณีการครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แต่ยังไม่มีมติเป็นที่ยุติ เป็นเพียงให้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบกลั่นกรอง

นอกจากนี้ยังมีมติรับเรื่องร้องเรียน ให้ตรวจสอบจริยธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม และ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กรณีเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภา เนื่องจากได้พิจารณาข้อเท็จจจริงและพฤติการณ์แล้วเชื่อได้ว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูล ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาจริง ว่าผู้ถูกร้องได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่หลอกลวงผู้เสียหาย เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิชอบ โดยขอเรียกรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้ามารับตำแหน่งในกมธ. หรือ อนุกมธ.

ซึ่งผู้ถูกร้องกล่าวอ้างว่า เมื่อได้รับการแต่งตั้งทางการเมือง รวมทั้งตำแหน่งในอนุกมธ.และที่ปรึกษาอนุกมธ. สภาฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่ ตามจำนวนเงินที่จ่าย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมจ่ายเงิน เพื่อเข้ารับตำแหน่งต่างๆ แต่เมื่อผู้ถูกร้องได้รับเงินไปแล้ว ผู้เสียหายบางคน ไม่ได้รับการแต่งตั้งตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้าง หรือผู้เสียหายบางคนได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้าง ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกร้อง จึงอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้ออบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของงส.ส.และกมธ. พ.ศ. 2563

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ให้ตรวจสอบการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 เกี่ยวกับการแจกเงิน 5 ล้านบาท ให้กับส.ส.นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนส.ส. 3 ราย ซึ่งกม.จริยธรรมฯ พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจาก การร้องเรียนส.ส.รายที่ 1 ที่ประชุมเคยมีมติไม่รับเรื่องไว้พิจารณา ส่วนส.ส.รายที่ 2 ยังไม่มีมูลเพียงพอ ที่จะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมส.ส.และกมธ. และรายที่ 3 นั้น ผู้ร้องมิได้แก้ไขหนังสือร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกมธ.จริยธรรมฯ