ปชป.เสนอตั้งคณะทำงานชุดพิเศษ แก้ปัญหาไม่ให้ซ้ำรอย “กราดยิงหนองบัวลำภู”

81

“องอาจ คล้ามไพบูลย์” ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม.ปชป. เสนอตั้งคณะทำงานชุดพิเศษ หาวิธีแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำรอย กราดยิงหนองบัวลำภู พรรค จ่อ จัดเสวนาพิเศษ ถอดบทเรียนหาทางออกร่วมกัน

วันที่ 8 ต.ค. 2565 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง เหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำภู ว่า เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของคนไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นเหตุการณ์ที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันแสวงหาหนทางที่จะทำให้เหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย

จากการประมวลความคิดและข้อสังเกตรวมถึงข้อมูลจากนักวิชาการและบุคคลต่างๆ จากหลากหลายแง่มุม พบว่า ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกดังนี้

1. ปัญหาการครอบครองอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงการมีอาวุธปืนผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีช่องว่างอย่างมาก

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ถึงแม้จะมีข่าวการจับกุมยาเสพติดอยู่เสมอ แต่ประชาชนในสังคมไทยก็รับรู้ได้ว่า มียาเสพติดระบาดอย่างแพร่หลายเกือบทุกหย่อมหญ้า

3. ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม

4.ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กระบวนการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ลงมือก่อความรุนแรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ความคิดเห็นและข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้ ชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำภู จึงเป็นบทเรียนที่รัฐบาลและภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องลงมือทำงานกันจริงจังมากกว่าที่ผ่านมา

จึงขอเสนอให้ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นมารวบรวมปัญหา และแสวงหาวิธีการแก้ไข ถึงแม้การตั้งคณะทำงานชุดพิเศษนี้อาจถูกมองว่า “วัวหายล้อมคอก” ก็ตาม แต่ก็จำเป็นต้องทำ คณะทำงานชุดนี้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ควรตั้งตามตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการ แต่ไม่สนใจทำงานจริงจัง เหมือนคณะทำงานหรือคณะกรรมการหลายชุด ที่ตั้งขึ้นมาในอดีตที่ไม่ทำจริงจัง พอความสนใจของผู้คนในสังคมค่อยๆ ลดลงก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอัน

หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้ ให้เป็นรูปธรรมได้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศ ต้องลงมากำกับดูแลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเสวนาพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนกราดยิงหนองบัวลำภู … ร่วมหาทางออกด้วยกัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค.นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ หรือร่วมติดตามการเสวนาได้ทาง FB Live เพจ Modern Bangkok

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป