ในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชทานรางวัล อัญเชิญมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน ปัตตานี

58

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ณ มัสยิดกลาง ปัตตานี ทรวชื่นชมทุกโรงที่มีการปฏิบัติการดีเด่น จนได้รับรางวัล

วันนี้ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562-2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานัส วาโด ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2563 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมนึก พรหมเชียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ แล้วกราบบังคลทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก เสร็จแล้ว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานี ออกหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อาทิ หูตาคอจมูก ทันตกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น

การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะอาการเข่าแอ่นทั้ง 2 ข้าง ข้อนิ้วมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้,โรคปากแหว่งเพดานโหว่และโรคดาวน์ซินโดรม,โรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้สมองส่วนความจำ,เนื้องอกบริเวณไขสันหลังระดับช่วงอก,โรคภาวะกระดูกของกระโหลกศีรษะมีรูรั่ว ทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูก และผู้ป่วยที่ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่าทั้ง 2 ข้าง และบาดแผลที่แขนข้างขวาที่ถูกสะเก็ดระเบิด จากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ต่อมาเวลา 19.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562-2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากนั้น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน และเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2562- 2564 การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัคภาคใต้ ความว่า…

“ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำ จังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใด้ ที่มีผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมาการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี

เพราะผลงานที่ท่าน ปฎิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ไม่เพียงอำนวยประโยชน์บุคคลแต่ละคนเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญมั่นคงด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ถือและความสำเร็จทั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน”เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร