เด้งเข้ากรุ “ผู้การเมืองนราฯ” ปมเอื้อประโยชน์ “ยาเสพติด-อาวุธสงคราม”

77

เด้งเข้ากรุ!! ผบ.ตร.สั่งย้ายด่วน “พล.ต.ต.แวสาแม สาและ” ผู้การนราธิวาส ปมใช้อำนาจหน้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้ ขบวนการการ “ยาเสพติด-อาวุธสงคราม”

วันที่ 20 ต.ค.2565 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. เลขที่ 463/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง “ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ” เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้ลงนามคำสั่งตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา และอาจมีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนรื้อคดีใหม่ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยก่อนหน้านี้ จากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้มีการสอบวินัยร้ายแรง และย้ายผู้บังคับการตำรวจนราธิวาส กรณีออกใบรับรองเอื้อประโยชน์ให้ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด และอาวุธสงครามในพื้นที่