“นิพนธ์” ขอบคุณ ชาวปักษ์ใต้ ยังไว้วางใจ ประชาธิปัตย์ เชื่อปชช.พอใจผลงาน

58

“นิพนธ์ บุญญามณี” ขอบคุณพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ยังไว้วางใจ ประชาธิปัตย์ เชื่อ ปชช.พอใจผลงานจากอดีตและปัจจุบัน มั่นใจพรรคกับตัวบุคคลไปด้วยกัน และเป็นสถาบันทางการเมืองคู่ประเทศไทยมายาวนาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้” โดยเปิดผลสำรวจว่า พรรคการเมืองที่คนใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต เป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 27.49 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ นั้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอบคุณนิด้าโพลที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และขอบคุณพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ซึ่งจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคที่พี่น้องประชาชนภาคใต้ให้ความไว้วางใจ นี่เป็นสิ่งที่ตอกย้ำที่ว่าทำไมเราถึงหวังว่าประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้จะได้ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ เพราะคิดว่าพี่น้องประชาชนได้เห็นงานของพรรคมาอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่สำคัญที่เรียนแล้วว่าตลอดระยะเวลา 76 ปี พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำสิ่งดีๆ ให้แก่ประเทศนี้ในหลายสิ่งหลายอย่าง และประชาชนสามารถจับต้องได้ ส่วนโพลของหัวหน้าพรรคนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปปรับ หรือทำให้โพลของตัวบุคคลกับพรรคไปกันให้ได้

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ผลงานที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ได้เน้นในเรื่องของการสร้างคน ทั้งด้านการศึกษา ในนโยบายเรียนฟรี โครงการนมโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด้านสาธารณสุข ประชาธิปัตย์ ได้ผลักดันให้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปรับการรักษา ในเรื่องของการกระจายอำนาจได้ยกกฎหมายการจัดตั้งอบต.ทั่วประเทศเพื่อให้เมืองเกิดการพัฒนาในทุกระดับและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทกับเมือง รวมถึงเรื่องการขยายถนนภาคใต้เป็นถนน 4 ช่องจราจร เพื่อขยายการเจริญเติบโตของภาคใต้ และมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายของประชาธิปัตย์ ดังนั้น เราจึงขายความเป็นทีมเมื่อพรรคบวกกับตัวบุคคลประชาธิปัตย์จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามที่พรรคได้วางเป้าอย่างน้อย 40 ที่นั่งอย่างแน่นอน