สีสันสงกรานต์เพื่อนบ้านเมียนมา-สปป.ลาว-กัมพูชา

247

สงกรานต์ไม่มีเพียงในประเทศไทย แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา สปป.ลาวและกัมพูชา ตลอดจนยูนนาน ที่รับวัฒนธรรรมความเชื่อมาจากพราหมณ์ฮินดู ต่างก็เล่นน้ำสงกรานต์

อองซานซูจีเล่นสงกรานต์บนถนน

ที่เมียนมา ออง ซาน ซู จี ได้ลดเวลาวันหยุดจาก 10 วันเหลือ 5 วันแต่การเล่นน้ำสงกรานต์ยังตงคึกคัก ซู จี ได้ลงมาบนถนนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย แต่้องใช้กำลังตำรวจ 6,000 นาย ในการดูแลความปลอดภัยมากกว่าทุกปี
บรรดาชนเผ่าร่วมพิธีสงกรานต์ที่เมียนมาเรียกว่า “ตะจาน”


มัณฑะเลย์จัดขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวที
ที่ร่างกุ้งบรรยากาศการเล่นน้ำสนุกสนานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
สปป.ลาว โดยเฉพาะที่เวียงจันทร์และหลวงพระบางบรรยากาศคึกคัก ที่หลวงพระบางมีการประกวด “นางสังขานหลวงพระบาง”
ที่กัมพูชาสมเด็จฮุน เซ็น เดินทางไปร่วมพิธีสงกรานต์ที่เสียมเรียบ ขณะทัี่ยรรยากาศหลายเมืองคึกคัก