สาวไทยปลื้ม “มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด

181

“แสงเดือน ชัยเลิศ” ผอ.ศูนย์บริบาลช้างแม่แตง โพสต์ข้อความ ด้วยความภาคภูมิใจ หลังจาก “เอ็มมานูเอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส มอบเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุด ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ คุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคม

น.ส.แสงเดือน ชัยเลิศ ผอ.ศูนย์บริบาลช้างแม่แตง และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยความภาคภูมิใจ ที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เดินทางมาประดับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน ให้ตนเอง โดยระบุว่า ในฐานะลูกหลานชาวบ้านและคนบนดอยที่มาจากพื้นฐาน ที่ไม่มีต้นทุนจากสังคม วันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดี เอ็มมานูแอล มาครง ได้มามอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดี ได้มาประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ด้วยตัวท่านเองที่ วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65สำหรับ ‘THE LEGION OF HONOUR’ ถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสถาปนา โดยกษัตริย์นโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อวันที่ 19 พ.ย.45 เพื่อตอบแทนประกาศเกียรติคุณงามความดีของชาวฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหาร และปัจเจกบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของฝรั่งเศส ทั้งในและนอกประเทศ ในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ