“สภาล่ม” หลัง พปชร.เรียก ส.ส. เช็กชื่อ ณ. มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ฝ่ายค้านจี้ “ยุบสภา”ทันที

63

“สภาล่ม” ซ้ำซาก ปม ส.ส.ท้วงลงมติใหม่ มาตรา 9/1 ร่าง พ.ร.บ.ถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นฯ ทำให้ประธาน”ชวน” สั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 14.05 น. ขณะ ส.ส.ฝ่ายค้าน เรียกร้อง “ยุบสภา” คืนอำนาจให้ปชช.

วันที่ 23 พ.ย.2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เวลา 09.30 น. โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชวนแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประทับรับฟ้องคดีนางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทยกับพวกรวม 12 คน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565 ตามที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดี ส่งผลให้นางสมหญิง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 จนกว่าศาลฎีกาฯ จะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้นจำนวน ส.ส.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้มี 474 คน มีองค์ประชุม 237 คน

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว

จากนั้นมีการอภิปรายของส.ส.และลงมติมาต่อเนื่อง จนถึงการลงมติในมาตรา 9 เพราะมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และ มีผู้แปรญัตติขอสงวนคำแปรญัตติ โดยขอเพิ่มมาตรา 9/1 ถึงมาตรา 9/21 ซึ่งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมาธิการ ได้ขอปรึกษาที่ประชุม เนื่องจากในมาตรานี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอให้ที่ประชุมได้ถามมติในมาตรา 9/1 อีกครั้ง

และอาจจะขัดกับมาตราอื่นๆต่อไป ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการลงมติใหม่ ภายหลังจากนั้นนายชวน ได้สั่งพักประชุมไปประมาณ 40 นาที เพื่อให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยและกรรมาธิการเสียงข้างมาก หารือให้ได้ข้อสรุปว่าจะให้ลงมติในมาตรา 9/1 ใหม่หรือไม่ ผลปรากฏว่าหลังจากกลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง องค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ประธานจึงสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 14.05 น.

ด้าน ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดยนายสมคิดทเชื้อคง ,นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ,นางสวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์,นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ร่วมแถลงว่า การประชุมสภาฯ หลังเอเปค เปิดมาวันแรกก็เกิดเหตุการณ์สภาฯ ล่ม เป็นสัญญาณบ่งชี้ทางด้านการเมืองที่สะท้อนถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ โดยอ้างอิงว่าวันนี้ มีการเช็กชื่อ ส.ส.ที่บ้านมูลธิป่ารอยต่อฯ แม้ฝ่ายค้านจะไม่ติดใจในประเด็นนี้ แต่เห็นว่าเนื่องจากเป็นวันประชุมสภาฯ

นายจุลพันธ์ ชี้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะมีข่าวทางพรรคร่วมรัฐบาลจะชื่นมื่น หรือ มีความปรองดองใน ครม. และจะลาก ครม.ไปจนถึงครบเทอม แต่เมื่อประเมินสภาวะในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ เชื่อว่าสภาฯ จะเดินต่อลำบาก จึงเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียุบสภาฯ “หมดเวลาฮันนีมูน ขอให้ยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน”