ชาวตะโหมดจัดงานทำบุญเยี่ยมหลุมศพ 2 ศาสนา เชื่อมีแห่งเดียวในโลก

984

ชาวตะโหมด จัดงานประเพณีทำบุญเยี่ยมหลุมฝังศพ 2 ศาสนา พุทธ-อิสลาม มีการเคารพดวงวิญญาณของบรรพบุรุษร่วมกัน เชื่อมีแห่งเดียวในโลกที่ 2 ศาสนาทำพิธีกรรมร่วมกัน

 

วันที่ 15 เม.ย.60  นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอตะโหมด จ.พัทลุง ร่วมกับคณะกรรมการสภาลานวัดตะโหมด กรรมการวัดตะโหมด และผู้นำศาสนาอิสลาม ได้จัดให้มีการทำบุญเยี่ยมหลุมฝังศพผู้นับถือศาสนาอิสลาม และทำบุญให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณป่าช้า และกุโบร์ควนตะโหมด หมู่ที่ 3 ต.ตะโหมด โดยมีประชาชนจากหลายตำบลที่นับถือศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกันกัดพิธีทำบุญร่วมกันกว่า 1 พันคน

นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอตะโหมด กล่าวว่า พิธีทำบุญ 2 ศาสนาของพี่น้องชาวตำบลตะโหมด และตำบลใกล้เคียงมีจัดติดต่อกันมาแล้วกว่า 100 ปี โดยได้กำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม สำหรับกิจกรรมของประเพณีที่จัดขึ้นนั้นเริ่มจากในช่วงเช้าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะทำพิธีเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรพบุรุษที่ฝังอยู่ในกุโบร์ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับป่าช้าของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หลังจากนั้น ก็จะทำพิธีสงฆ์ตามหลักของศาสนาพุทธ และผู้คนทั้ง 2 ศาสนาก็จะทำบุญร่วมกัน จัดแบ่งอาหารถวายพระ และอาหารสำหรับผู้นำศาสนาอิสลามที่เดินทางมาร่วมพิธี

นายอำเภอตะโหมด กล่าวอีกว่า ชาวตำบลตะโหมด ทั้งศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธได้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนทั้ง 2 ศาสนาได้ร่วมกันสร้างหลักเมืองที่สร้างด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั้ง 2 ศาสนา ในที่กุโบร์ฝังศพ และป่าช้าของศาสนาพุทธ เมื่อถึงวันที่ 15 เมษายน ก็จะเดินทางมาทำบุญพร้อมกัน ซึ่งเป็นการทำบุญร่วมกันของ 2 ศาสนาแห่งเดียวในโลก

พระครูสุนทร กิจจานุโยค (พระครูสมชาย) เจ้าคณะอำเภอตะโหมด กล่าวว่า กิจกรรมทางศาสนาของประเพณี 2 ศาสนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการจัดงานตามประเพณีที่ผู้คนในอดีตได้จัดงานมาแล้วกว่า 100 ปี และเท่าที่ทราบก็มีแห่งเดียวในโลกที่ผู้คน 2 ศาสนาได้ทำบุญพร้อมกัน และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งเดียวกัน คือ ศาลหลักเมือง และหลุมฝังศพของโต๊ะหมูด ผู้สร้างบ้านตะโหมด และศพก็ฝังอยู่ในป่าช้าควนตะโหมด เช่นเดียวกัน

“ส่วนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้ง 2 ศาสนานั้น ผู้คนได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปวัด และพระวัดตะโหมด ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามอยู่เป็นประจำ บางครั้งก็นิมนต์พระไปปาฐกถาธรรมให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ฟังด้วย” พระครูสุนทร กิจจานุโยค กล่าว

 

Cr.mgr