“มนัญญา”มอบอุปกรณ์ แปรรูป การเกษตร ให้สหกรณ์ในพื้นที่ “พิษณุโลก-อุทัยธานี”

67

“มนัญญา ไทยเศรษฐ” ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิต และ การตลาดสินค้าเกษตร ผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ในพื้นที่ 6 แห่ง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมเป็นสักขีพยานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิต การดูแลบำรุง และการตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน โดยมี นายกฤษฎา ซักเซค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต1 เข้าร่วม ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขา 1) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกโอกาสนี้ นางสาว มนัญญา ได้มอบอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 แห่ง และมอบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งทำพิธีเปิดไซโลเป่าลมเย็น จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสหกรณ์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และจำหน่ายสินค้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ตลอดจนเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชหลังนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวของนายเกรียงศักดิ์ รสดี สมาชิกสหกรณ์