“นิพนธ์” เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกฯ ช่วยเหลือเครือข่ายต้มยำกุ้ง

57

“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหน.พรรค ปชป. เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่ นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหา เครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย อำนวยความสะดวก จัดทำ ” พาสปอร์-Work Permit-ครูสอนภาษา”

วันที่ 19 ม.ค.66 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยภายหลังรับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอที่ตนได้เสนอเร่งด่วน 6 ด้าน เพื่อนำไปใช้วางแผนการให้ความช่วยเหลือ และ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหารต้มยำกุ้ง ที่ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย

1. การแจ้งเกิด – แจ้งตายที่ปัจจุบันมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่มีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน 2. การอำนวยความสะดวกในการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย 3. การออก Passport ให้กับคนไทยที่เดินทางมาทำงาน 4. การออกใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเชีย (Work Permit)
5. การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของคนไทยที่เดินทางมาทำงานในต้มยำกุ้ง ตลอดจนกีฬาและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานของรัฐและประชาชนจากประเทศไทยในระยะต่อไป ตลอดจนการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศมาเลเชีย

6. การจัดหาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเด็กที่ครอบครัวพามาพำนักอาศัย หรือ ที่แม่คนไทยคลอดในประเทศมาเลเชียด้วย โดยปัจจุบันเด็กที่เดินทางมาพำนักอาศัยที่นี้ ไม่สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ โดย ในอดีต เคยมีการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยการจ้างนักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศมาเลเซีย และใช้สื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการตามมาตรการนี้ มั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย สามารถประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและมีรายได้ส่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป จึงขอให้ศอ.บต. ได้เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเร็ว