วันเศร้า…ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 26 ต.ค.นี้ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

60

เฟสบุคของ อ.ธงทอง จันทรางศุ  (Tongthong Chandransu)เปิดเผยว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560  โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่26 ตุลาคม 2560 พร้อมเอกสารประกอบ ที่ทางราชเลขาธิการ นาย กฤษณ์ กาญจนกุญชร  ทำถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

tnews