เปิดตัว 25 แคนดิเดทกอจ.สุราษฎร์ฯ หนุนดร.ธงชัย ประธาน-เผยการเมืองแทรกจ่ายหัวละแสน

407

อิหม่ามขอการเมืองอย่าเข้าแทรกการสรรหา กอจ.สุราษฎร์ฯหลังมีกระแส จ่ายหัวละ 100,000 ดึงอิหม่ามเข้าเป็นพวก ระบุ องค์กรศาสนาจะต้องมีอิสระ ทำงานเพื่อพัฒนาสังคม

ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ถูกผลักดีนโดยบรรดาอิหม่ามเป็นประธานกอจ.สุราษฎร์ธานี

มีรายงานว่า เมื่อวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างมีการจัดงาน รวมน้ำใจสู่มัสยิดอัลซอริสซนนะห์ที่ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมอิหม่ามจำนวน 30 คนที่เดินทางไปร่วมงาน ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่จะถึง โดยได้จัดตั้ง ทีมอัลอมานะห์ และได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นแคนดิเดทกอจ.สุราษฎร์ฯ จำนวน 25 คน

โดยที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานบริษัท TCG กรุ๊ป จำกัด และประธานมูลนิธิอัลอมานะห์เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม เป็นแคนดิเดทประธานกอจ.สุราษฎร์ธานี และอนุกรรมการฝ่ายเสริมและพัฒนาองค์กรศาสนาอิสลามในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ ในด้านศาสนาแม้ไม่จบการศึกษาด้านศาสนามาโดยตรง แต่มีความรู้พื้นฐานด้านศาสนาที่ดี มีความนอบน้อมถ่อมตน ประสบความสำเร็จในธุรกิจมีฐานะที่มั่นคง มีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร คิดว่า จะสามารถบริหารองค์กรศาสนาได้เป็นอย่างดี

‘ดร.ธงชัย แม้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ ทำความดีความชอบจนได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่ทิ้งงานด้านศาสนาและสังคม ได้กลับมาช่วยเหลือสังคมและศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มานับ 10 ปี ร่วมสนับสนุนสถาบันการเงินอิสลาม ให้เป็นฐานการเงินของมุสลิมในจังหวัด ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประจำทุกเดือน ก่อตั้งกลุ่มองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ในต.พุมเรียง สนับสนุนการสร้างอาชีพในอิหม่ามจำนวนหลายคน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะมาบริหารองค์กรศาสนา จากการได้สัมผัสมีความประทับใจในดร.ธงชัย ในอัธยาศัย และน้ำใจที่มีแต่สังคม’ อิหม่ามกล่าวในที่ประชุม

มีรายงานด้วยว่า หลังดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ์ ได้เสร็จสิ้นการเป็นประธานในพิธีงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดอัลซอริสซุนนะห์ บรรดาอิหม่ามจำนวน 30 คนได้ขึ้นเวทีเพื่อยืนยันการสนับสนุนแคนดิเดท 25 คน และดร.ธงชัย นั่งประธานกอจ. สุราษฎร์ธานี ท่ามกลางความเห็นชอบของผู้มาร่วมงานตบมือแสดงความยินดี

อิหม่ามท่านหนึ่ง ระบุว่า ตอนนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดเข้ามาแทรกแซงการสรรหา กอจ.สุราษฎร์ฯ โดยมีการเสนอเงินคนละ 100,000 บาท เพื่อดึงเข้าเป็นพวกตน ซึ่งคนเหล่านี้ต้องการใช้องค์กรศาสนาเป็นฐานการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง องค์กรศาสนาควรอยู่เป็นกลาง ทำงานเพื่อสังคม ไม่ใช่ทำงานรับใช้การเมือง หรือเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อให้นักการเมืองใช้องค์กรศาสนาไปเป็นฐานทางการเมือง จะทำให้องค์กรศาสนาเสื่อมเสีย จึงขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเสีย