เหนียตช่วยสังคม! ดร.ธงชัย ตั้งปณิธานทำงานเพื่อสังคมมุสลิมสุราฎร์ธานี

148

เดินสายเยี่ยมบรรดาอิหม่ามทุกอำเภอ ร่วมมือพัฒนาสังคมมุสลิมสุราฎร์ธานี ดร.ธงชัย ซึ้งใจ อิหม่ามตอบรับดี หนุนนั่งประธานกอจ.สุราษฎรฺ์ธานี

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาและสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กรศาสนาอิสลามของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับคณะกรรมการมูลนิธิ ได้เดินทางไปเยี่ยมคณะอิหม่ามและคณะครู-เขตอ.ไชยา และท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไต่ถามสารทุกข์ ตลอดจนปัญหาการทำงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างจากบรรดาอิหม่ามและครูสอนศาสนา ในโอกาสนี้ ดร.ธงชัย ได้มอบข้าวหอมมะลิ สำหรับอิหม่ามและคณะครูไว้รับประทานในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึง

ประธานมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาและสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมก่อตั้งโดยความร่วมมือของพี่น้องมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยริเริ่มโดยดร.ธวชัย ปิติเศรษฐ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามในจังหวัดสุรษฎร์ธานี และช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ได้จ่ายเงินเดือนครูสอนศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วจำนวนหนึ่งเดือนละ 2,000 บาท และจะขยายต่อไปให้ทั่วทั้งจังหวัด และเพิ่มเงินจาก 2,000 บาท เป็น 6,000 บาทในอนาคต เพื่อให้ครูสอนศาสนาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ดร.ธงชัย ได้เป็นประธานในพิธี”รวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านในเขา” ณ มัสยิดบ้านในเขา หมู่ที่ 1 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีฮังยีสะและ สุบการี อิหม่ามมัสยิดอัลยุมอะดุลอิสลาม เป็นประธานการจัดงาน


ประธานมูลนิธิอัลอามานะห์เพื่อการศึกษาและสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวย้อนอดีตที่เคยร่วมกับอิหม่าม มัสยิดอัลยุมอะดุลอิสลาม ในการเดินทางไปทำฮัจย์ในปีที่เกิดโศกนาฏกรรมเครนถล่มจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง และได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของมุสลิมศูนย์รวมของมุสลิมในชุมชน ที่ทุกคนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแล รวมทั้งการศึกษาอิสลามที่จะต้องดำรงอยู่ให้ลูกหลานได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

ดร.ธงชัย กล่าวว่า มีพี่น้องมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ฯโดยเฉพาะบรรดาอิหม่ามได้ชักชวนมาทำงานเพื่อสังคมมุสลิมสุราษฎร์ฯ เป็นประธานอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งส่วนตัวได้ช่วยสังคมอยู่แล้วในด้านด้าน ทำมามาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เมื่อสังคมมองว่า ตนเป็นคนมีศักยภาพก็ให้การตอบรับ เหนียตไว้ว่าในปั้นปลายชีวิต ต้องการทำงานเพื่ออาคีเราะห์ เพื่อให้กับสังคม ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไร แต่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาสังคมของเรา สร้างศักยภาพสังคมมุสลิมสุราษฎร์ฯยืนหยัดอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านได้ออกเยี่ยมบรรดาอิหม่ามทุกอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไข ต้องขอขอบคุณบรรดาอิหม่ามที่ให้การต้อนรับและตอบรับเป็นอย่างดี