เมาว์ลิดกลางกระบี่สุดคึกคักคนร่วมงานแน่น อดีตรวม.มหาดไทยชม มีความสามัคคีสูงสุดมนาน42ครั้ง

163

งานเมาว์กลางกระบี่ 1444 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 ที่มัสยิดกลางกระบี่ 5 วัน 5 คืน ร้านค้าเต็มพื้นที่ คนร่วมงานหนาแน่นตลอดการจัดงาน อดีตรมว.มหาดไทย ชื่นชมชาวกระบี่อยู่ด้วยกันสันติ ด้วยความเข้าใจและให้เกียรติกันและกัน

งานเมาว์ลิดกลางกระบี่ 1444 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 บริเวณมัสยิดกลางกระบี่ โดยมีนายอัสนาวี คุมุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เป็นประธานจัดงาน มีประธานในพิธีตลอด 5 วัน ประกอบด้วย วันแรก นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย ประธานในพิธีวันที่ 2 ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาและพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานวันที่ 3 นายอนุมัติ อาหมัด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานในวันถัดมา ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสังคมมุสลิม

นายอัสนาวี กล่าวว่า งานเมาว์ลิดกลางกระบี่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 42 มีพี่ย้องจังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติอันงดงามของนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) สืบสานปณิธานและเผยแพร่จริยวัตรในมิติของสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

‘ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ชาวจังหวัดกระบี่ขอต้อนรับทุกท่านมร่วมงาน และขอบคุณประธานที่ให้เกียรติมาเปิดงาน’

นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย กล่าวว่า น่าชื่นชนมุสลิมจังหวัดกระบี่ที่ได้ร่วมกันจัดงานเมาว์ลิดหกลางมายาวนาน 42 ปี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความรักที่มีต่อศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ของอิสลาม

‘จังหวัดกระบี่มีมุสลิมและพุทธ จำนวนเท่าๆกัน คือ 50% แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยความรัก ความเข้าใจ ในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้เกียรติกันและกัน’ นายอารีย์ กล่าวในระหว่างการเปิดงาน

งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ มีรายได้เ มาจากการออกร้ายของพี่น้องมุสลิม ทั้งร้านเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ร้านอาหาร ของเล่นต่างๆ และจากการบริจาคของผู้น้องมุสลิมผู้มีจิตศรัทธา พื่อการศึกษาของเยาวชน การพัฒนามุสลิมในจังหวัดกระบี่ โดยมีบรรดาพ่อค้ามาออกงานเต็มพื้นที่ และมีมุสลิมและต่างศาสนิกมาร่วมงานทั้งในภาคพิธีการและมาจับจ่ายซื้อสินค้าหนาแน่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA