เป็นคนคุณภาพระดับประเทศ ประธานกอจ.กระบี่หนุนดร.ธงชัย นั่งประธานอิสลามสุราษฎร์ฯ

86

เป็นอีกครั้งที่ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาและพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาองค์กรศาสนาอิสลามของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาว์กลางกระบี่ 1444 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 ที่มัสยิดกลางกระบี่ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับเชิญไปเป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวเปิดงาน และประสบการณ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในกิจกรรมรวมพลคนไปฮัจย์ ที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการไปทำฮัจย์ได้เป็นอย่างดี ผู้ฟังเห็นภาพของเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไ

งานเมาว์กลางกระบี่ 1444 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 ที่มัสยิดกลางกระบี่ 5 วัน 5 คืน มีประธานในพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนจุฬาราชมนตรี นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย ประธานในพิธีวันที่ 2 ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาและพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานวันที่ 3 นายอนุมัติ อาหมัด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานในวันถัดมา ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสังคมมุสลิม สะท้อนให้เห็นความเป็นคนคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค ในหลายแวดงวง ทั้งแวดวงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติ

ไม่ต้องพูดถึงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอิหม่ามมากกว่า 30 คนเห็นวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้ เสียสละเงินส่วนตัวช่วยเหลือสังคมมุสลิมมายาวนานนับ 10 ปี โดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิอัล-อามานะห์เพื่อการศึกษาฯ ที่ได้ช่วยเหลือค่าตอบแทนครูสอนศาสนา เพื่้อหวังให้เยาวชนมีการศึกษาอิสลามที่ดี ครูกำลังในการสอน ด้วยเห็นเจตนารมณ์อันดีงาม จึงได้ร่วมลงชื่อกันเพื่อสนับสนุนให้เป็นแคนดิเดท ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความหวังว่า จะเข้ามาร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมสุราฎร์ธานี ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

นายอัสนาวี คุรุวะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และประธานคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ กล่าวว่า เท่าที่ติดตาม ดร.ธงชัย เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมมุสลิม เป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ อีกทั้งส่วนตัวก็ได้ประพฤติตนที่ดีงาม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมาตลอด จึงได้เชิญมาเป็นประธานในพิธีงานเมาว์ลิดกลาง เป็นครั้งที่ 3 จึงเห็นว่า เหมาะสมที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรศาสนา เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้ามาพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมให้ดีขึ้น

‘ถามว่า คนที่ไม่จบด้านศาสนา สามารถเข้ามาบริหารองค์กรศาสนาได้หรือไม่ ยกตัวอย่างตัวผมเอง เติบโตมาในด้านศาสนา จนทุกวันนี้ความรู้ด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการทำงานพัฒนาองค์กรและสังคม จะต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ซึ่้งดร.ธงชัย ในด้านศาสนาก็ได้ปฏิบัติตนไม่บกพร่อง การละหมาด ถือศีลอด เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ส่วนความรู้ทุกลึกซึ้งกว่านั้น สามารถใช้ผู้รู้มาช่วยงานได้ แต่ดร.ธงชัย มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ถือว่า เป็นสิ่งสำคัยในการบริหารองค์กรศาสนายุคใหม่’ ประธาน กอจ.กระบี่ กล่าว และว่า ดุอา ให้ดร.ธงชัย ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้

ประธานกอจ.กระบี่ เป็นหนึ่งในการยืนยัน ความรู้ความสามารถของดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ได้เป็นอย่างดี